2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagok és juttatásaik közzététele

Az UD Humán Service Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09 09 007346) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Taktv.) 2. § (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettsége okán közzéteszi az alábbiakat:

Vezető tisztségviselő:

  • Szabó Lajos ügyvezető, megbízási jogviszony alapján

 Felügyelő bizottság tagjai:

  • Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa FB elnök
  • Dr. Varga Sándor FB tag
  • Szabados Andrea FB tag

A felügyelő bizottság tagjai megbízási díjban, illetve a megbízási díjon felüli egyéb járandóságban nem részesülnek. A jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatás részükre nem jár.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:06