Vezető Tisztségviselő, Felügyelő Bizottság Tagjai és Juttatásaik

2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagok és juttatásaik közzététele

Az UD Humán Service Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09 09 007346) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Taktv.) 2. § (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettsége okán közzéteszi az alábbiakat:

Vezető tisztségviselő:

Név

UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft.

Munkakör
képviseletre jogosult

Jogviszony jellege
kezdete - vége

Bruttó személyi alapbér (Ft/hó)

Egy évre járó cafetéria juttatás kerete 2023. évben (Ft)

Mobiltelefon költségtérítés (bruttó Ft/negyedév)

Üzemanyag költségtérítés

Felmondási idő

Végkielégítés

Szabó Lajos

képviseletre jogosult

Ügyvezető

Megbízási jogviszony: 2021.06.15 -

605.000.-

        nincs

       nincs

       nincs

törvény szerint

törvény szerint

 

 Felügyelő bizottság tagjai:

·         Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa FB elnök

·         Dr. Varga Sándor FB tag

·         Szabados Andrea FB tag

A felügyelő bizottság tagjai megbízási díjban, illetve a megbízási díjon felüli egyéb járandóságban nem részesülnek. A jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatás részükre nem jár.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 11:07